Gamle mænd dating web site i nørresundby

gamle mænd dating web site i nørresundby

brugerens eget ansvar og egen risiko. Registrering SOM bruger.1 Portalen er målrettet erhvervsdrivende. Brugeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Portalen. Ligeledes anvendes udtrykket salgspris for med lethed at identificere den sum, der er udvekslet mellem parterne i en Transaktion uanset, hvordan summen er erlagt eller overdraget.

Købmandsgården flensborg tyskland stripper aarhus

Drøftelserne resulterer i, at A sælger rengøringsvirksomheden til. Saxis forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til uden noget ansvar at slette samtlige annoncer, som den pågældende Bruger har oprettet på Saxis. Det lykkes dog ikke A at få solgt virksomheden, og A beslutter sig for at lukke salgsannoncen den. 12.2 Retssager mellem Brugeren og Saxis skal anlægges ved Saxis værneting,.t. 1, 2. Oktober 2018 (herefter kaldet Skæringsdagen) og vedrører annoncer oprettet fra denne dato, hvorefter betaling af Saxis formidlingshonorar i enhver Transaktion påhviler sælgeren. Køber og sælger indgår herefter en aftale om Transaktion af virksomheden på annonce. 3.3 Såfremt en sælger og en køber indgår en Transaktion i Aftaleperioden, uanset om denne finder sted, efter at annoncen er lukket, men hvor Aftaleperioden endnu ikke er udløbet, er Saxis berettiget til et formidlingshonorar af salgsprisen efter disse Betingelsers pkt.

gamle mænd dating web site i nørresundby

brugerens eget ansvar og egen risiko. Registrering SOM bruger.1 Portalen er målrettet erhvervsdrivende. Brugeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Portalen. Ligeledes anvendes udtrykket salgspris for med lethed at identificere den sum, der er udvekslet mellem parterne i en Transaktion uanset, hvordan summen er erlagt eller overdraget.

Gør sig også gældende, hvor en Bruger i Transaktionsaftalen lader tredjemand anføre som kontraktpart på Transaktionsaftalen fremfor Brugeren selv, eksempelvis et andet af Brugerens direkte eller indirekte kontrolleret selskab eller en nærtstående person (ægtefælle, samlever/ske, familiemedlem, partner i Brugerens virksomhed og lignende). 3.6 Brugeren kan til enhver tid de-aktivere eller slette sin egen annonce, dog finder pkt. 5.3 Det formodes, at alle Transaktioner, der finder sted i Aftaleperioden sker som følge af sælgerens annoncering af salgsemnet på Portalen, og enhver tvivl herom skal komme Saxis til gode, eftersom Saxis ikke har mulighed for at dokumentere en sælgers kontakt til eller forhandlinger med. 4.4 I de tilfælde, hvor en Bruger har flere aktive annoncer på samme tid, er Saxis berettiget til et formidlingshonorar uanset hvilken af Brugerens annoncer, den anden Bruger har anvendt som kontaktpunkt. 4.5 Formidlingshonoraret påvirkes ikke af, at der eventuelt indgår andre parter end Brugere i Transaktionen, gamle mænd dating web site i nørresundby eksempelvis virksomhedsmæglere og lignende, eller af, at sælgeren i Transaktionen også skal betale honorar, gebyrer eller lignende til andre. Udtrykkende sælger, køber og salgspris skal således ikke forstås snævert, som kun at finde anvendelse på Transaktioner, hvor der foretages et klassisk køb eller salg. I forholdet mellem Saxis og sælgeren gælder derfor en udvidet loyalitetsforpligtelse fra sælgers side til behørigt og oprigtigt at orientere Saxis straks en Transaktion har fundet sted. Saxis er berettiget til et formidlingshonorar baseret på den først annoncerede pris på annonce. Cookien kan fjernes i computerens eller anvendte devices internetindstillinger. Omgåelse af disse Betingelsers pkt. Saxis stiller ligeledes et team af kundeservice-medarbejdere til rådighed for portalens brugere.